Warsztaty

WARSZTATY KOMUNIKACJI

Porozmawiajmy o uczuciach

Jedno spotkanie

Tematyka spotkania dotyczy roli emocji i uczuć w komunikowaniu się pary. Warsztaty składają się z dwóch części. 

Pierwsza poświęcona jest nauce rozpoznawania swoich emocji i okazywania ich innym.
W drugiej części uczestnicy mogą zapoznać się ze sposobami budowania relacji opartych na empatii.

TERMINY

INFORMACJE

Grupa: pary narzeczonych i małżonkowie
Miejsce: parafia św. Józefa w Krakowie, ul. Zamoyskiego 2 
(sala „Kamieniołom”) lub  klasztor oo.Dominikanów ul.Stolarska 12
 (spotykamy się przed Kapitularzem)
Czas trwania: 16.30 – 20.30
Prowadzący: Marek Babik, Marta Babik
Koszt:  50 zł od osoby (płatne w czasie zajęć)

Warsztaty (jedna sesja) zastępują dwie wizyty w poradni życia rodzinnego, narzeczonym przygotowującym się do zawarcia  sakramentu małżeństwa.
Warsztaty prowadzone są w ramach działalności duszpasterskiej oo. Dominikanów w Krakowie oraz parafii św. Józefa w Krakowie Podgórzu.WARSZTATY KOMUNIKACJI

Porozmawiajmy o konfliktach

Jedno spotkanie

Tematyka spotkania dotyczy umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
W pierwszej części analizujemy czym jest konflikt, jakich obszarów życia dotyczy, w jaki sposób twórczo do niego się odnieść.
W drugiej części uczestnicy rozpoznają swoje postawy w sytuacjach konfliktowych, nabywają umiejętności prawidłowego radzenia sobie
z konfliktem.

TERMINY

INFORMACJE

Grupa: pary narzeczonych i małżonkowie
Miejsce: parafia św. Józefa w Krakowie, ul. Zamoyskiego 2 
(sala „Kamieniołom”) lub  klasztor oo.Dominikanów ul.Stolarska 12
 (spotykamy się przed Kapitularzem)
Czas trwania: 16.30 – 20.30
Prowadzący: Marek Babik, Marta Babik
Koszt:  50 zł od osoby (płatne w czasie zajęć)

Warsztaty (jedna sesja) zastępują dwie wizyty w poradni życia rodzinnego, narzeczonym przygotowującym się do zawarcia  sakramentu małżeństwa.
Warsztaty prowadzone są w ramach działalności duszpasterskiej oo. Dominikanów w Krakowie oraz parafii św. Józefa w Krakowie Podgórzu.WARSZTATY KOMUNIKACJI
Dla małżonków

Od słowa do Słowa

Warsztaty składają się z 4 modułów realizowanych w miesięcznych odstępach. Pomiędzy modułami odbywają się spotkania dyskusyjne.

Informacje: 601158585