O nas

m_IGP8310Marta Babik – pedagog i teolog. Autorka i realizatorka warsztatów dla rodziców, nauczycieli i małżonków. Prowadzi warsztaty i spotkania dotyczące budowania prawidłowych i satysfakcjonujących relacji rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Marek Babik – dr teologii i pedagog,  wykładowca wychowania seksualnego na Akademii Ignatianum w Krakowie, pasjonuje się badaniem i opisywaniem problematyki wychowania seksualnego. Szczególnie interesują go tzw. obszary trudne, uznawane jako tabu i z tego względu często przemilczane przez rodziców i wychowawców. Autor wielu publikacji i warsztatów z zakresu wychowania.

Jesteśmy małżeństwem od 1993 r. mamy czwórkę dzieci.

____________________________________________________

dk

Urodziłem się w Rzeszowie w 1981 r. Do Zakonu dominikańskiego wstąpiłem w 2001 roku. Przez większość mojego życia kapłańskiego zajmuję się sprawami technicznym i finansowymi. Mieszkałem w Poznaniu, Warszawie (Służew), Krakowie oraz Wrocławiu. Przez kilka lat towarzyszyłem rodzinom w duszpasterstwie rodzin, prowadziłem kursy dla narzeczonych i koordynowałem projekty duszpasterskie (pielgrzymka, Czytaj Słowo) i remontowe. Moim wielkim pragnieniem było i jest pojechać na misje. Obecnie mieszkam w Warszawie na ul. Freta. Jestem Wicesyndykiem Prowincji (funkcja administracyjna) i pomagam narzeczonym w przygotowaniu się do ślubu.

Dawid Kołodziejczyk OP

*************************************************************************************8

Wiele osób nosi w sobie romantyczną wizję małżeństwa. Obraz dwojga osób, którzy odnaleźli się w zgiełku świata, i po mimo wielu trudności stanęli na ślubnym kobiercu. A potem żyli… długo i szczęśliwie. Szansa na szczęśliwe życie jest w nas samych, w treści i jakości relacji, jaka nas łączy z drugą osobą, a przede wszystkim w tym, w jaki sposób się o nią  troszczymy.

Strefa Rodziny to inicjatywa, która stawia sobie za cel wspomaganie par małżeńskich w budowaniu dobrych relacji małżeńskich i rodzinnych.
Co nas wyróżnia:

  1. Patrzymy na miłość małżeńską jako dynamiczny proces. Jego rozwój wymaga stałego systematycznego zaangażowania małżonków. Działania Strefy Rodziny kierowane są do małżonków, którzy chcą się rozwijać i w ten sposób uczyć się właściwie przeżywać sytuacje kryzysowe.
  2. Wychodzimy z założenia, że do budowania miłości nie wystarczą jedynie techniki proponowane przez współczesną psychologię. Miłość, to coś więcej niż wyuczone słowa i zachowania. Strefa Rodziny zaprasza wszystkich, którzy chcą budować swoją relację również w kontekście wiary.