1Wiele osób nosi w sobie romantyczną wizję małżeństwa. Obraz dwojga osób, którzy odnaleźli się w zgiełku świata, i po mimo wielu trudności stanęli na ślubnym kobiercu. A potem żyli… długo i szczęśliwie. Szansa na szczęśliwe życie jest w nas samych, w treści i jakości relacji, jaka nas łączy z drugą osobą, a przede wszystkim w tym, w jaki sposób się o nią  troszczymy.

Strefa Rodziny to inicjatywa, która stawia sobie za cel wspomaganie par małżeńskich w budowaniu dobrych relacji małżeńskich i rodzinnych.
Co nas wyróżnia:

  1. Patrzymy na miłość małżeńską jako dynamiczny proces. Jego rozwój wymaga stałego systematycznego zaangażowania małżonków. Działania Strefy Rodziny kierowane są do małżonków, którzy chcą się rozwijać i w ten sposób uczyć się właściwie przeżywać sytuacje kryzysowe.
  2. Wychodzimy z założenia, że do budowania miłości nie wystarczą jedynie techniki proponowane przez współczesną psychologię. Miłość, to coś więcej niż wyuczone słowa i zachowania. Strefa Rodziny zaprasza wszystkich, którzy chcą budować swoją relację również w kontekście wiary.

Oferta Strefy Rodziny skierowana jest do małżonków.
Strefa Rodziny organizuje:

– warsztaty dla małżonków i narzeczonych
– warsztaty dla rodziców,2

Warsztaty prowadzone są w oparciu współczesną wiedzę z zakresu psychologii komunikacji i duchowości chrześcijańskiej.

Zapraszamy wszystkich, którym zależy na rozwoju małżeństwa.